Chọn Unitek - Chọn chất lượng và an tâm!
Chọn ngôn ngữ:
  • USA
  • VIETNAMESE
time_header Thời gian làm việc: 8:00 ~ 18:00
Giỏ hàng
Đặt hàng nhanh 0862 077 793
Xét nghiệm kháng nguyên LumiraDx SARS-CoV-2 tại đội cứu hỏa

Xét nghiệm kháng nguyên LumiraDx SARS-CoV-2 tại đội cứu hỏa

1. Lực lượng cứu hỏa duy trì hoạt động an toàn trong đại dịch COVID-19
Tại Hạ Áo, khoảng 1.700 đội cứu hỏa tình nguyện với khoảng 99.000 thành viên đảm bảo an toàn cho khoảng hai triệu  dân. Trong đội cứu hỏa quận Gänserndorf, bác sĩ Florian Imböck làm việc như một bác sĩ cứu hỏa quận, chăm sóc nhu cầu y tế hàng ngày của 5.000 thành viên  làm nhiệm vụ.  .
Duy trì hoạt động trong đại dịch COVID-19 là một thách thức đối với đội cứu hỏa và các thành viên của họ, và mặc dù đã đưa ra các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt và hướng dẫn dịch vụ cho lực lượng khẩn cấp của đội cứu hỏa, việc duy trì sự sẵn sàng hoạt động của các thành viên tình nguyện là một nhiệm vụ đang diễn ra và để giúp đỡ, các xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 đã được sử dụng thường xuyên kể từ năm 2020.
2. Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trước mỗi cuộc họp của lực lượng khẩn cấp
Để đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của đội cứu hỏa và bảo vệ các lực lượng khẩn cấp và gia đình của họ, Tiến sĩ Florian Imböck đã bắt đầu một dự án, vào thời điểm đó, độc đáo ở Áo. Do sự sẵn có hạn chế của xét nghiệm PCR và thời gian chờ đợi lâu cho kết quả của họ, Tiến sĩ Imböck đã tổ chức đánh giá các phương pháp xét nghiệm kháng nguyên phù hợp. Do đó, Hiệp hội Cứu hỏa Hạ Áo đã quyết định rằng việc ra vào Trung tâm Cứu hỏa và An toàn của họ và cơ sở của Bộ Tư lệnh Cứu hỏa Khu vực sẽ chỉ có thể sau khi có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính tại chỗ
“Xét nghiệm thường xuyên các  thành viên bằng xét nghiệm kháng nguyên  SARS-CoV-2 là một yếu tố quan trọng khác trong việc đạt được cảm giác an toàn cho lực lượng khẩn cấp và gia đình họ, và do đó duy trì sự sẵn sàng hoạt động..” - Dr. Florian Imböck, Bác sĩ đội cứu hỏa quận

Xét nghiệm kháng nguyên LumiraDx SARS-Cov-2 đã được sử dụng để xét nghiệm lính cứu hỏa và những người tiếp xúc có thể không có triệu chứng đối với COVID-19 trước bất kỳ cuộc họp nào của các thành viên của Hiệp hội Cứu hỏa Hạ Áo. Thủ tục này cho phép xác định lính cứu hỏa đã truyền nhiễm và những người tiếp xúc của họ.

Hình - Container thử nghiệm xét nghiệm lưu động, Lữ đoàn Gänserndorf

"Quyết định sử dụng Nền tảng LumiraDx và Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2  không chỉ dựa trên độ chính xác cao của xét nghiệm, mà còn dựa trên tính dễ sử dụng của hệ thống. Kết quả được hiển thị ngay là âm tính hay dương tính mà không cần phải chờ đợi lâu." - Dr. Florian Imböck, Bác sĩ đội cứu hỏa quận

Hình - Nền tảng LumiraDx và xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong trạm xét nghiệm lưu động

Kết luận
Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả rất nhanh trong 12 phút. Kinh nghiệm của đội cứu hỏa của chúng tôi cho thấy tất cả các tổ chức dịch vụ khẩn cấp cũng như nhân viên chăm sóc sức khỏe có thể được hưởng lợi từ xét nghiệm thường xuyên với xét nghiệm phát quang miễn dịch kháng nguyên SARS-CoV-2.